Du er her

Generalforsamling i SAND Sydvestjylland

TID

28/02/2017 - 10:00

STED

Varmestuen, Exnersgade 39, Esbjerg

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Du finder SAND Sydvestjyllands vedtægter her

Hent indkaldelsen her: 

Yderligere info hos Nancy Pelle på tlf. 30 73 65 48

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Der foretages dog skriftlig afstemning, hvis blot én deltagere begærer dette eller hvis der er tale om personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er poster, der skal besættes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Du finder SAND Sydvestjyllands vedtægter her

Hent indkaldelsen her: 

Yderligere info hos Nancy Pelle på tlf. 30 73 65 48