Du er her

Kommunalvalg 2017

Kommunalvalget er som bekendt overstået for denne gang. 

Under valgkampen fik SAND holdt en masse møder med (kommende) kommunalpolitikere hvor vi fik drøftet en række mærkesager – bl.a. oprettelsen af udsatteråd i landets kommuner. 
Vi følger fortsat dette arbejde tæt. Flere kommuner har allerede bekendtgjort at de opretter udsatteråd – og har også bedt SAND om at udpege medlemmer til rådene. 

 

Her på siden kan du læse om hvem der kan stemme, hvad vi stemmer om og hvad hhv. kommuner og regioner bestemmer. 
Du kan også læse om hvordan man stemmer som hjemløs. Det er nemlig ingen undskyldning at man ikke har nogen postkasse at få valgkortet smidt ind i. Man kan sagtens stemme alligevel. 

Rådet for Socialt Udsatte: Valgavis og valgvideo

Rådet for Socialt Udsatte har i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget 2017 udgivet valgavisen Udsatte Stemmer, for at opfordre socialt udsatte til at gøre deres stemme gældende ved det kommende valg.

Du kan hente avisen her

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunalvalg og regionsrådsvalg hvis du: 

 • er statsborger i Danmark, et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
 • har haft fast bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) uden afbrydelse i de sidste 3 år forud for valgdagen

(kilde: dr.dk)

Hvad stemmer vi om? Kommuner og regioner

Til kommunal- og regionsrådsvalget d. 21.11 skal vi stemme medlemmer ind i kommunalbestyrelserne/byrådene og i regionsrådene.

Kommunen

Kommunerne opkræver skat hos borgerne og løser en lang række opgaver.

Kommunalbestyrelsen (byrådet) har ansvaret for, at der er tilbud om børnepasning, at ældre og syge kan få hjælp, og at ledige jobs formidles til de arbejdssøgende.

Kommunen udbetaler også sociale ydelser som f.eks. kontanthjælp og er desuden ansvarlig for undervisningen i folkeskolen samt danskundervisningen for voksne udlændinge. Når du afgiver din stemme, kan du få indflydelse på din tilværelse og være med til at præge din kommune i forhold til

 • Adgang til bolig
 • Den lokale beskæftigelsesindsats
 • Boformer for hjemløse

Regionen

Regionerne forvaltes af regionsrådene. De opkræver ikke skat, men finansieres af staten.

Der er fem regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Regionerne tager sig af de opgaver, som den enkelte kommune er for lille til at klare. Den største opgave vedrører sundhed og sygehuse, men regionerne har også ansvar for offentlig transport, sygesikring og tilbud til socialt udsatte og mennesker med særlige behov.

Når du afgiver din stemme til regionsrådsvalget, kan du være med til at præge din region i forhold til spørgsmål om:

• Sundhed, psykiatri og sygehuse

• Enkelte boformer for hjemløse

• Regional udvikling, herunder emner som turisme, miljø og erhverv

(kilde: rem.dk) 

Hvordan stemmer man som hjemløs?

Brevstemme

Hvis man bor på et forsorgshjem eller herberg og har folkeregisteradresse der, modtager man et valgkort og stemmer på det lokale valgsted. 

Straks værre er det, hvis man får post på sit herberg, men hører til i en anden kommune – måske i den anden ende af landet. Så modtager man godt nok et valgkort, men skal så rejse til sin egen kommune for at sætte X’et på sit valgsted der

Det klart letteste for hjemløse er at brevstemme. Især fordi mange gadehjemløse jo fx måske har opholdt sig i årevis på gaden i København, men egentlig hører til i Skagen. Man kan møde op på en hvilken som helst borgerservice i hele landet – lige meget hvilken kommune man hører til – og afgive sin stemme. 

Indenrigsministeriets vejledning til hjemløse:

​Der kan brevstemmes i Danmark til de kommunale og regionale valg den 21. november 2017 i perioden fra tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017.

 1. Vælgere, der på 15.-dagen før valgdagen er uden fast opholdssted i kommunen og dermed hjemløse, vil være registreret i CPR i deres hidtidige kommune og optages automatisk på valglisten i den hidtidige bopælskommune. 
  Når man er optaget på valglisten, er det muligt at brevstemme på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme. Det betyder, at alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune her i landet. 
  Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal kunne vise den fornødne legitimation til brevstemmemodtageren, eksempelvis pas, kørekort eller det gule sundhedskort.
 1. Vælgere, der er registreret i CPR under vejkoder højere end 9900 modtager ikke valgkort. De pågældende kan imidlertid få udleveret eller sendt et valgkort, hvis de pågældende anmoder den seneste bopælskommune herom og samtidig angiver en adresse, som valgkortet kan sendes til. Herefter kan vælgeren afgive stemme på valgdagen på det på valgkortet anførte afstemningssted.
 1. Herudover har hjemløse mulighed for at afgive stemme på selve valgdagen uden valgkort. I denne situation skal vælgeren medbringe legitimation, f.eks. kørekort, pas eller sygesikringsbevis. Stemmeafgivelse uden valgkort kan alene ske på det afstemningssted, som seneste bopælskommune anviser. Oplysning herom fås ved henvendelse til pågældende kommune.

(kilde: oim.dk) 

Kommunalvalget er som bekendt overstået for denne gang. 

Under valgkampen fik SAND holdt en masse møder med (kommende) kommunalpolitikere hvor vi fik drøftet en række mærkesager – bl.a. oprettelsen af udsatteråd i landets kommuner. 
Vi følger fortsat dette arbejde tæt. Flere kommuner har allerede bekendtgjort at de opretter udsatteråd – og har også bedt SAND om at udpege medlemmer til rådene. 

 

Her på siden kan du læse om hvem der kan stemme, hvad vi stemmer om og hvad hhv. kommuner og regioner bestemmer. 
Du kan også læse om hvordan man stemmer som hjemløs. Det er nemlig ingen undskyldning at man ikke har nogen postkasse at få valgkortet smidt ind i. Man kan sagtens stemme alligevel. 

Rådet for Socialt Udsatte: Valgavis og valgvideo

Rådet for Socialt Udsatte har i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget 2017 udgivet valgavisen Udsatte Stemmer, for at opfordre socialt udsatte til at gøre deres stemme gældende ved det kommende valg.

Du kan hente avisen her

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunalvalg og regionsrådsvalg hvis du: 

 • er statsborger i Danmark, et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
 • har haft fast bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) uden afbrydelse i de sidste 3 år forud for valgdagen

(kilde: dr.dk)

Hvad stemmer vi om? Kommuner og regioner

Til kommunal- og regionsrådsvalget d. 21.11 skal vi stemme medlemmer ind i kommunalbestyrelserne/byrådene og i regionsrådene.

Kommunen

Kommunerne opkræver skat hos borgerne og løser en lang række opgaver.

Kommunalbestyrelsen (byrådet) har ansvaret for, at der er tilbud om børnepasning, at ældre og syge kan få hjælp, og at ledige jobs formidles til de arbejdssøgende.

Kommunen udbetaler også sociale ydelser som f.eks. kontanthjælp og er desuden ansvarlig for undervisningen i folkeskolen samt danskundervisningen for voksne udlændinge. Når du afgiver din stemme, kan du få indflydelse på din tilværelse og være med til at præge din kommune i forhold til

 • Adgang til bolig
 • Den lokale beskæftigelsesindsats
 • Boformer for hjemløse

Regionen

Regionerne forvaltes af regionsrådene. De opkræver ikke skat, men finansieres af staten.

Der er fem regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Regionerne tager sig af de opgaver, som den enkelte kommune er for lille til at klare. Den største opgave vedrører sundhed og sygehuse, men regionerne har også ansvar for offentlig transport, sygesikring og tilbud til socialt udsatte og mennesker med særlige behov.

Når du afgiver din stemme til regionsrådsvalget, kan du være med til at præge din region i forhold til spørgsmål om:

• Sundhed, psykiatri og sygehuse

• Enkelte boformer for hjemløse

• Regional udvikling, herunder emner som turisme, miljø og erhverv

(kilde: rem.dk) 

Hvordan stemmer man som hjemløs?

Brevstemme

Hvis man bor på et forsorgshjem eller herberg og har folkeregisteradresse der, modtager man et valgkort og stemmer på det lokale valgsted. 

Straks værre er det, hvis man får post på sit herberg, men hører til i en anden kommune – måske i den anden ende af landet. Så modtager man godt nok et valgkort, men skal så rejse til sin egen kommune for at sætte X’et på sit valgsted der

Det klart letteste for hjemløse er at brevstemme. Især fordi mange gadehjemløse jo fx måske har opholdt sig i årevis på gaden i København, men egentlig hører til i Skagen. Man kan møde op på en hvilken som helst borgerservice i hele landet – lige meget hvilken kommune man hører til – og afgive sin stemme. 

Indenrigsministeriets vejledning til hjemløse:

​Der kan brevstemmes i Danmark til de kommunale og regionale valg den 21. november 2017 i perioden fra tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017.

 1. Vælgere, der på 15.-dagen før valgdagen er uden fast opholdssted i kommunen og dermed hjemløse, vil være registreret i CPR i deres hidtidige kommune og optages automatisk på valglisten i den hidtidige bopælskommune. 
  Når man er optaget på valglisten, er det muligt at brevstemme på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme. Det betyder, at alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune her i landet. 
  Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal kunne vise den fornødne legitimation til brevstemmemodtageren, eksempelvis pas, kørekort eller det gule sundhedskort.
 1. Vælgere, der er registreret i CPR under vejkoder højere end 9900 modtager ikke valgkort. De pågældende kan imidlertid få udleveret eller sendt et valgkort, hvis de pågældende anmoder den seneste bopælskommune herom og samtidig angiver en adresse, som valgkortet kan sendes til. Herefter kan vælgeren afgive stemme på valgdagen på det på valgkortet anførte afstemningssted.
 1. Herudover har hjemløse mulighed for at afgive stemme på selve valgdagen uden valgkort. I denne situation skal vælgeren medbringe legitimation, f.eks. kørekort, pas eller sygesikringsbevis. Stemmeafgivelse uden valgkort kan alene ske på det afstemningssted, som seneste bopælskommune anviser. Oplysning herom fås ved henvendelse til pågældende kommune.

(kilde: oim.dk)