Du er her

Medlemmer (Vestjylland)

Berith Buskbjerg
21 96 02 40
Bruno Thomsen
Kasserer
Holstebro
50 39 81 12
Eluf Harring
Referent
52996912
Jean Krøyer
Bestyrelsesmedlem
60 17 77 32
Karin Villerup
Formand
41 26 23 00
Nuka Kleist
50301524
Therese Tang Birch
27503528

Medlemmer (Vestjylland)

Berith Buskbjerg
21 96 02 40
Bruno Thomsen
Kasserer
Holstebro
50 39 81 12
Eluf Harring
Referent
52996912
Jean Krøyer
Bestyrelsesmedlem
60 17 77 32
Karin Villerup
Formand
41 26 23 00
Nuka Kleist
50301524
Therese Tang Birch
27503528