Du er her

Nordjylland medlemmer

Benny Moesgaard
Sekretær
52601244
Christian Vang Hansen
Hans Juhl
Kasserer
9500 Hobro
Harald Thisted Gjersøe
Formand
9362 Gandrup
50384150
Heidi Vinther Mortensen
Bestyrelsesmedlem
93 91 12 32
Henrik Kromann Hansen
9000 Aalborg
25 11 46 45
Lars Dalsgaard Jensen
Bestyrelsesmedlem
9000 Aalborg
31 85 03 75
Svend Erik Vendelbo Rasmussen
Næstformand
40437498

Nordjylland medlemmer

Benny Moesgaard
Sekretær
52601244
Christian Vang Hansen
Hans Juhl
Kasserer
9500 Hobro
Harald Thisted Gjersøe
Formand
9362 Gandrup
50384150
Heidi Vinther Mortensen
Bestyrelsesmedlem
93 91 12 32
Henrik Kromann Hansen
9000 Aalborg
25 11 46 45
Lars Dalsgaard Jensen
Bestyrelsesmedlem
9000 Aalborg
31 85 03 75
Svend Erik Vendelbo Rasmussen
Næstformand
40437498