Du er her

Medlemmer (Storstrøm)

Bjarne Larsen
Bestyrelsesmedlem
29 40 74 52
Liane Christensen
Suppleant
31 14 47 80
Linette Hansen
Suppleant
26 34 00 47
Mette Larsen
kasserer
53 32 71 61
Nicolai Hansen
Formand
Robert Hansen
Næstformand
20 30 47 52
Sanne Jørgensen
Suppleant
Næstved
21 54 48 39
Sussi Knudsen
50 31 68 66

Medlemmer (Storstrøm)

Bjarne Larsen
Bestyrelsesmedlem
29 40 74 52
Liane Christensen
Suppleant
31 14 47 80
Linette Hansen
Suppleant
26 34 00 47
Mette Larsen
kasserer
53 32 71 61
Nicolai Hansen
Formand
Robert Hansen
Næstformand
20 30 47 52
Sanne Jørgensen
Suppleant
Næstved
21 54 48 39
Sussi Knudsen
50 31 68 66