Du er her

Finansloven straffer folk på kontanthjælp

ons, 07-10-2015, 10:53
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation

Regeringens Finanslovsudspil 2016 har en overordnet målsætning om at sikre kommunale besparelser, gøre kontanthjælpen lavere – og dermed øge uligheden. Selv præsenterer de forslaget som ”Stramme rammer – klare prioriteringer”.

Job Reform

Kontanthjælpen skal endnu længere ned. Det begrundes med det sædvanlige postulat om, at folk ikke vil i arbejde når de er på kontanthjælp – simpelthen fordi det ikke kan betale sig.

Løsningen er et kontanthjælpsloft, der skønnes at ramme 22.800 personer. Man laver udregningerne i fuldtidsstillinger. Dvs. at det reelt kommer til at berøre mange flere, da også folk på deltid eller på kontanthjælp i korte perioder vil blive berørt.

 

Nyt loft

Kontanthjælpssats for voksne

Enlige uden børn

13.121

10.849

Enlige forsørgere med 1 barn

15.319

14.416

Enlige forsørgere med 2 børn eller flere

15.674

14.416

Samlevende og gifte uden børn

10.849

10.849

Samlevende og gifte med 1 barn

14.416

14.416

Samlevende og gifte med 2 børn eller flere

14.416

14.416

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Det er misvisende at kalde det et kontanthjælpsloft. Det er ikke selve kontanthjælpen man skærer i, men i de ydelser, der gør at man kan bo i sin bolig, få børnene i daginstitution osv.

Der ses på det beløb, man samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte (§ 34), tilskud til dagsinstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Hvis det beløb overstiger loftet, trækkes der boligstøtte og den særlige støtte – ikke i kontanthjælpen. Det er de klassiske velfærdsydelser, som er indført for at sikre alle lige muligheder for at bo og leve, og for at sende børnene i institution, man begrænser kontanthjælpsmodtagere i at få del i.

Dog skal det siges, at ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte.

Loftet giver en skønnet besparelse på 370 millioner kr.

225 timers reglen

For at være berettiget til at modtage den fulde kontanthjælp skal man arbejde 225 timer (svarende til 6 ugers fuldtidsarbejde) om året. Gør eller kan man ikke det bliver man fratrukket 1000 kr. pr. måned i sin kontanthjælp. For ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp (eller uddannelseshjælp, kontanthjælp på ungesats eller integrationsydelse), hvor en af parterne ikke opfylder kravet, får nedsat kontanthjælpen, så deres samlede kontanthjælp svarer til én forsørgersats på kontanthjælp.

Personer, som modtager hjælp på mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen med op til 500 kr. pr. måned.

Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, bliver fritaget for 225 timers reglen. Det samme gælder for ugifte, der modtager integrationsydelse.

Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af reglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke er realistisk, at pågældende kan arbejde på nuværende tidspunkt. Erfaringer fra kommunernes skøn af hvorvidt folk er uddannelsesparate eller ej, viser at der er stor forskel på kommunale skøn. I nogle kommuner vil mange skulle leve op til reglen, i andre få.

225 timers reglen skønnes at spare 110 millioner kr. og berøre knap 8000 personer. 

Ungeydelse til alle under 30

Udgangspunktet for regeringen er, at unge med en uddannelse ikke skal modtage mere i ydelse end unge uden en uddannelse. Derfor foreslår regeringen, at ungesatserne i kontanthjælpssystemet harmoniseres, lyder det i første del af regeringens jobreform. Dvs. at kontanthjælpssatsen for personer under 30 reduceres til SU – niveau.

Aktivitetsparate vil fortsat modtage et aktivitetstillæg, så de modtager samme ydelse som aktivitetsparate unge uden en uddannelse.

Ingen ferie til kontanthjælpsmodtagere

Den tidligere regering indførte en ret for kontanthjælpsmodtagere til at få 5 ugers ferie, når man havde været på kontanthjælp i et år. Den ret fratager man dem igen.

 

Kilde: http://politik.tv2.dk/2015-10-02-saa-meget-vil-regeringen-skaere-i-unges-kontanthjaelp

Kilde: Alltinget - http://www.altinget.dk/artikel/her-er-regeringes-nye-kontanthjaelpsloft

Finansministeriet - http://www.fm.dk/temaer/ffl16/fakta-om-finansloven

Kilde: http://politiken.dk/indland/politik/ECE2867629/her-er-regeringens-kontanthjaelpsloft

/Ask, d. 7.10.15

Regeringens Finanslovsudspil 2016 har en overordnet målsætning om at sikre kommunale besparelser, gøre kontanthjælpen lavere – og dermed øge uligheden. Selv præsenterer de forslaget som ”Stramme rammer – klare prioriteringer”.

Job Reform

Kontanthjælpen skal endnu længere ned. Det begrundes med det sædvanlige postulat om, at folk ikke vil i arbejde når de er på kontanthjælp – simpelthen fordi det ikke kan betale sig.

Løsningen er et kontanthjælpsloft, der skønnes at ramme 22.800 personer. Man laver udregningerne i fuldtidsstillinger. Dvs. at det reelt kommer til at berøre mange flere, da også folk på deltid eller på kontanthjælp i korte perioder vil blive berørt.

 

Nyt loft

Kontanthjælpssats for voksne

Enlige uden børn

13.121

10.849

Enlige forsørgere med 1 barn

15.319

14.416

Enlige forsørgere med 2 børn eller flere

15.674

14.416

Samlevende og gifte uden børn

10.849

10.849

Samlevende og gifte med 1 barn

14.416

14.416

Samlevende og gifte med 2 børn eller flere

14.416

14.416

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Det er misvisende at kalde det et kontanthjælpsloft. Det er ikke selve kontanthjælpen man skærer i, men i de ydelser, der gør at man kan bo i sin bolig, få børnene i daginstitution osv.

Der ses på det beløb, man samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte (§ 34), tilskud til dagsinstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Hvis det beløb overstiger loftet, trækkes der boligstøtte og den særlige støtte – ikke i kontanthjælpen. Det er de klassiske velfærdsydelser, som er indført for at sikre alle lige muligheder for at bo og leve, og for at sende børnene i institution, man begrænser kontanthjælpsmodtagere i at få del i.

Dog skal det siges, at ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig støtte og boligstøtte.

Loftet giver en skønnet besparelse på 370 millioner kr.

225 timers reglen

For at være berettiget til at modtage den fulde kontanthjælp skal man arbejde 225 timer (svarende til 6 ugers fuldtidsarbejde) om året. Gør eller kan man ikke det bliver man fratrukket 1000 kr. pr. måned i sin kontanthjælp. For ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp (eller uddannelseshjælp, kontanthjælp på ungesats eller integrationsydelse), hvor en af parterne ikke opfylder kravet, får nedsat kontanthjælpen, så deres samlede kontanthjælp svarer til én forsørgersats på kontanthjælp.

Personer, som modtager hjælp på mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen med op til 500 kr. pr. måned.

Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, bliver fritaget for 225 timers reglen. Det samme gælder for ugifte, der modtager integrationsydelse.

Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af reglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke er realistisk, at pågældende kan arbejde på nuværende tidspunkt. Erfaringer fra kommunernes skøn af hvorvidt folk er uddannelsesparate eller ej, viser at der er stor forskel på kommunale skøn. I nogle kommuner vil mange skulle leve op til reglen, i andre få.

225 timers reglen skønnes at spare 110 millioner kr. og berøre knap 8000 personer. 

Ungeydelse til alle under 30

Udgangspunktet for regeringen er, at unge med en uddannelse ikke skal modtage mere i ydelse end unge uden en uddannelse. Derfor foreslår regeringen, at ungesatserne i kontanthjælpssystemet harmoniseres, lyder det i første del af regeringens jobreform. Dvs. at kontanthjælpssatsen for personer under 30 reduceres til SU – niveau.

Aktivitetsparate vil fortsat modtage et aktivitetstillæg, så de modtager samme ydelse som aktivitetsparate unge uden en uddannelse.

Ingen ferie til kontanthjælpsmodtagere

Den tidligere regering indførte en ret for kontanthjælpsmodtagere til at få 5 ugers ferie, når man havde været på kontanthjælp i et år. Den ret fratager man dem igen.

 

Kilde: http://politik.tv2.dk/2015-10-02-saa-meget-vil-regeringen-skaere-i-unges-kontanthjaelp

Kilde: Alltinget - http://www.altinget.dk/artikel/her-er-regeringes-nye-kontanthjaelpsloft

Finansministeriet - http://www.fm.dk/temaer/ffl16/fakta-om-finansloven

Kilde: http://politiken.dk/indland/politik/ECE2867629/her-er-regeringens-kontanthjaelpsloft

/Ask, d. 7.10.15