Du er her

Generalforsamling i SAND 2018

tir, 06-03-2018, 11:45
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Her finder du dagsorden, regnskab, opstillede, indkomne forslag mm.

Vi ses d. 27/3 kl. 12 – 15.30, MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense C

Dagsorden iht. vedtægterne

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning v/ formanden
 • Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af medlemsbidrag
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
 • Eventuelt

Opstillede til SANDs bestyrelse: 
Henrik ‘Mas’ Nørgaard Christensen, SAND Trekanten

Indkomne forslag

1) Ændring af vedtægternes §6
Forslagsstiller: Henrik Kromann Hansen, SAND Nordjylland

Imellem passus ”bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange om året” og passus ”Formanden indkalder til møde senest 1 uge før mødets dato”, indsættes passus ”Der er behov for møde i bestyrelsen, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det”.

Regnskab 2017

 

Vi ses d. 27/3 kl. 12 – 15.30, MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense C

Dagsorden iht. vedtægterne

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning v/ formanden
 • Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af medlemsbidrag
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af ekstern registreret revisor, eller statsautoriseret revisor
 • Eventuelt

Opstillede til SANDs bestyrelse: 
Henrik ‘Mas’ Nørgaard Christensen, SAND Trekanten

Indkomne forslag

1) Ændring af vedtægternes §6
Forslagsstiller: Henrik Kromann Hansen, SAND Nordjylland

Imellem passus ”bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange om året” og passus ”Formanden indkalder til møde senest 1 uge før mødets dato”, indsættes passus ”Der er behov for møde i bestyrelsen, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det”.

Regnskab 2017