Du er her

Hjemløse er retsløse

man, 14-03-2022, 15:32
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation
Ankestyrelsen afviser sag efter 4 år

4 år. Så længe har en hjemløs’ klage over et forsorgshjem ligget i Ankestyrelsen. Nu har styrelsen afvist sagen, med henvisning til at det ikke er deres bord. Men hvis er det så? 

”Ankestyrelsen er nogle røvhuller”, sagde Michael tørt, da jeg overbragte ham nyheden om, at den klagesag over en udsmidning fra et forsorgshjem for hjemløse, vi har hjulpet ham med at lave og sende ind til Ankestyrelsen, efter 4 års sagsbehandlingstid er blevet afvist af Ankestyrelsen. De har ikke kompetencen til at træffe afgørelsen, siger de. Med andre ord: de er inkompetente.

Hvis vi spoler tiden 4 år tilbage, bliver Michael smidt ud af et forsorgshjem i Næstved fordi han forsvarede sig selv mod en mand, der gik løs på ham med en kniv. Der var ikke skyggen af personale til stede. De havde nemlig lukket sig inde i et kontor og ventede på at krigen var slut. Herefter blev politi og ambulance tilkaldt. Manden med kniven tog politiet sig af. Michael blev dagen efter smidt ud. Det forstod han ingenting af hvorefter han ringede til SAND og bad om hjælp til at klage over udsmidningen. Det hjalp vi ham med. Og nu 4 år efter har Ankestyrelsen så fundet ud af at de ikke ønsker at behandle sagen fordi de er inkompetente. Det siger jo næsten sig selv at det er tilfældet. Når nogen tager 4 år om noget, har de ganske givet ikke kompetencerne til det.

Problemet er at Ankestyrelsen er kvalificeret inkompetent. De bestemmer tilsyneladende selv hvor dumme og umulige de kan og skal være. De har det sidste ord at skulle have sagt. Michael og andre hjemløse har ikke andre steder at gå hen, når Ankestyrelsen afviser at hjælpe. Loven er ellers klokkeklar: Afgørelser om ind- og udskrivninger, der træffes af lederen på et herberg eller et forsorgshjem (§ 110 boform) kan indbringes for Ankestyrelsen (§ 166 i Serviceloven). I vejledningen til loven understreges det ligefrem at det også gælder udsmidninger: ”Det bemærkes, at en bortvisning er en udskrivning og kan derfor efter samme regler påklages til Ankestyrelsen.” (Vejledning om botilbud til voksne mm. punkt 191).

I deres brev til Michael skriver Ankestyrelen tilmed, at det er helt med på at de iflg. vejledningen SKAL behandle sagen. Alligevel vil de ikke behandle sagen. Det er uforståeligt at de kan tillade sig at være selvbestaltede dommere og krænke hjemløses retsfølelse på denne måde. Først ved at lade sagen samle støv i 4 år og herefter helt åbenlyst at sige ”det er ikke vores bord” selvom alle pile peger mod dem.

I deres brev til Michael skriver Ankestyrelen tilmed, at det er helt med på at de iflg. vejledningen SKAL behandle sagen. Alligevel vil de ikke behandle sagen. Det er uforståeligt at de kan tillade sig at være selvbestaltede dommere og krænke hjemløses retsfølelse på denne måde. 

I SAND – De hjemløses landsorganisation har vi i rigtig mange år sagt til hjemløse, at de kan klage over udsmidninger fra boformer, hvis de synes de var uretfærdige. Når vi efterfølgende har fortalt dem, at sagsbehandlingstiden var ekstrem lang og at det ikke ville ændre noget for dem, men måske for andre der stod i en lignende situation, har mange betakket sig for at klage. De fik jo alligevel ikke noget ud af det, lød det med tydelig modløshed efterfulgt af dybe suk. Derfor har vi heller ikke fået fastlagt en praksis på området. Vi har ikke kommet tættere på hvad man kan og må smide hjemløse ud for.

Forsorgshjem og herberger for hjemløse er sat i verden for at rumme dem som ingen andre kan rumme. De skal give tag over hovedet når alle andre muligheder er brugt. Derfor har det også været SAND magtpåliggende, at få klarhed over hvad der er ret og rimeligt, når det gælder udsmidninger. For selvfølgelig er hjemløse præget af mere end normale problemer og kan derfor opføre sig urimeligt og uhensigtsmæssigt, men der må vel være grænser for hvor urimelig begrundelsen for en udsmidning fra et forsorgshjem eller herberg har lov at være. Der bør være en mulighed for at få en anden instans til at vurdere sagen…? Ja, ifølge loven – Nej, ifølge Ankestyrelsen.

Hvis ret og rimelighed stadig er begreber vi beskytter og hylder i Danmark, må nogen tage affære overfor Ankestyrelsens uhyrligheder. Eller skal Michaels tørre konstatering virkelig have lov til at være det sidste ord i denne sag: ”Det er et lortesystem vi har i Danmark”.

4 år. Så længe har en hjemløs’ klage over et forsorgshjem ligget i Ankestyrelsen. Nu har styrelsen afvist sagen, med henvisning til at det ikke er deres bord. Men hvis er det så? 

”Ankestyrelsen er nogle røvhuller”, sagde Michael tørt, da jeg overbragte ham nyheden om, at den klagesag over en udsmidning fra et forsorgshjem for hjemløse, vi har hjulpet ham med at lave og sende ind til Ankestyrelsen, efter 4 års sagsbehandlingstid er blevet afvist af Ankestyrelsen. De har ikke kompetencen til at træffe afgørelsen, siger de. Med andre ord: de er inkompetente.

Hvis vi spoler tiden 4 år tilbage, bliver Michael smidt ud af et forsorgshjem i Næstved fordi han forsvarede sig selv mod en mand, der gik løs på ham med en kniv. Der var ikke skyggen af personale til stede. De havde nemlig lukket sig inde i et kontor og ventede på at krigen var slut. Herefter blev politi og ambulance tilkaldt. Manden med kniven tog politiet sig af. Michael blev dagen efter smidt ud. Det forstod han ingenting af hvorefter han ringede til SAND og bad om hjælp til at klage over udsmidningen. Det hjalp vi ham med. Og nu 4 år efter har Ankestyrelsen så fundet ud af at de ikke ønsker at behandle sagen fordi de er inkompetente. Det siger jo næsten sig selv at det er tilfældet. Når nogen tager 4 år om noget, har de ganske givet ikke kompetencerne til det.

Problemet er at Ankestyrelsen er kvalificeret inkompetent. De bestemmer tilsyneladende selv hvor dumme og umulige de kan og skal være. De har det sidste ord at skulle have sagt. Michael og andre hjemløse har ikke andre steder at gå hen, når Ankestyrelsen afviser at hjælpe. Loven er ellers klokkeklar: Afgørelser om ind- og udskrivninger, der træffes af lederen på et herberg eller et forsorgshjem (§ 110 boform) kan indbringes for Ankestyrelsen (§ 166 i Serviceloven). I vejledningen til loven understreges det ligefrem at det også gælder udsmidninger: ”Det bemærkes, at en bortvisning er en udskrivning og kan derfor efter samme regler påklages til Ankestyrelsen.” (Vejledning om botilbud til voksne mm. punkt 191).

I deres brev til Michael skriver Ankestyrelen tilmed, at det er helt med på at de iflg. vejledningen SKAL behandle sagen. Alligevel vil de ikke behandle sagen. Det er uforståeligt at de kan tillade sig at være selvbestaltede dommere og krænke hjemløses retsfølelse på denne måde. Først ved at lade sagen samle støv i 4 år og herefter helt åbenlyst at sige ”det er ikke vores bord” selvom alle pile peger mod dem.

I deres brev til Michael skriver Ankestyrelen tilmed, at det er helt med på at de iflg. vejledningen SKAL behandle sagen. Alligevel vil de ikke behandle sagen. Det er uforståeligt at de kan tillade sig at være selvbestaltede dommere og krænke hjemløses retsfølelse på denne måde. 

I SAND – De hjemløses landsorganisation har vi i rigtig mange år sagt til hjemløse, at de kan klage over udsmidninger fra boformer, hvis de synes de var uretfærdige. Når vi efterfølgende har fortalt dem, at sagsbehandlingstiden var ekstrem lang og at det ikke ville ændre noget for dem, men måske for andre der stod i en lignende situation, har mange betakket sig for at klage. De fik jo alligevel ikke noget ud af det, lød det med tydelig modløshed efterfulgt af dybe suk. Derfor har vi heller ikke fået fastlagt en praksis på området. Vi har ikke kommet tættere på hvad man kan og må smide hjemløse ud for.

Forsorgshjem og herberger for hjemløse er sat i verden for at rumme dem som ingen andre kan rumme. De skal give tag over hovedet når alle andre muligheder er brugt. Derfor har det også været SAND magtpåliggende, at få klarhed over hvad der er ret og rimeligt, når det gælder udsmidninger. For selvfølgelig er hjemløse præget af mere end normale problemer og kan derfor opføre sig urimeligt og uhensigtsmæssigt, men der må vel være grænser for hvor urimelig begrundelsen for en udsmidning fra et forsorgshjem eller herberg har lov at være. Der bør være en mulighed for at få en anden instans til at vurdere sagen…? Ja, ifølge loven – Nej, ifølge Ankestyrelsen.

Hvis ret og rimelighed stadig er begreber vi beskytter og hylder i Danmark, må nogen tage affære overfor Ankestyrelsens uhyrligheder. Eller skal Michaels tørre konstatering virkelig have lov til at være det sidste ord i denne sag: ”Det er et lortesystem vi har i Danmark”.