Du er her

Hjemløsetælling 2022

fre, 02-09-2022, 06:09
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation
Der er færre hjemløse i Danmark

Så kom hjemløsetællingen endelig. Egentlig skulle vi være talt i 2021, men pga. Corona blev tællingen udsat til 2022. Antallet af hjemløse er stort set kun gået opad siden dengang. Dette års tælling efterlader dog ingen tvivl om resultatet: Antallet er faldet fra 6.431 i 2019 til 5.789 i 2022. Der er 642 færre hjemløse. Det svarer til et fald på 10% - vi er faktisk tilbage på 2013-niveau.

Antal af gadesovere falder, antal på herberger stiger

I stort set alle kategorier af hjemløse har der været et markant fald. Undtagen for hjemløse, der opholder sig på herberg. Her har der været en stigning på 19 procent. 
Antallet af gadesovere er faldet hele 27 procent. Det er ellers den gruppe, der har haft den mindste kontakt til systemet, samtidig med at de har flere problemer end den gennemsnitlige hjemløse. Vi har også set et kraftigt fald i sofasurferne - 29 procent – og da det er en stor gruppe, med en stor andel unge hjemløse, er det noget der batter.


Det vil være nærliggende at konkludere, at vi har fået hjemløse fra gaden og sofaerne ind på herbergerne, men reelt ved vi ikke noget om hvordan strømmene har været mellem kategorierne.

Både stat og kommune har råbt vagt i gevær over det stigende antal herbergspladser, der er kommet i de seneste år. Men når de bliver fyldt op og specielt hvis det er af gadesovere, har de deres berettigelse. Hvem kan ikke ønske at vores hjælpesystem fanger dem, der har brug for det?

Både stat og kommune har råbt vagt i gevær over det stigende antal herbergspladser, der er kommet i de seneste år. Men når de bliver fyldt op og specielt hvis det er af gadesovere, har de deres berettigelse. 
Hvem kan ikke ønske at vores hjælpesystem fanger dem, der har brug for det?

Øget fokus giver fald

Det store spørgsmål er hvorfor vi har set et fald i antallet af hjemløse? Dengang kontanthjælpen for unge mellem 25 og 29 år blev sat ned, så vi efterfølgende en stigning i antallet af hjemløse i denne aldersgruppe. Men kontanthjælpen er jo ikke blev sat op igen og der er ikke blevet bygget flere billige lejligheder. Ingen af de strukturelle vilkår har ændret sig de sidste tre år. Alligevel er det lykkedes at få et fald.

Derfor kan vi også med sikkerhed sige, at det øgede fokus, der har været på især de helt unge hjemløse, har givet pote. Blandt de 18 – 24-årige har der været et fald på 24 procent. For de 15 – 29-årige har faldet kun været på 7 procent.

Derfor kan vi også med sikkerhed sige, at det øgede fokus, der har været på især de helt unge hjemløse, har givet pote. Blandt de 18 – 24-årige har der været et fald på 24 procent. For de 15 – 29-årige har faldet kun været på 7 procent.

Manglende støtte giver stigning

Det fokus de helt unge hjemløse har fået kan imidlertid ikke forklare, hvorfor der har været et fald i antallet af hjemløse i gruppen af 40 – 49-årige. De plejer ikke at stå først i køen til anvisning af lejligheder. 
Derimod giver det straks mere mening, at der har været en stigning i antallet af ældre hjemløse på 9 procent. Denne gruppe har været støt stigende igennem alle tællingerne, også i denne.

Rapportens forfattere tilskriver stigningen manglende intensiv specialstøtte i egen bolig og manglen på specialiserede botilbud. Hvad skal vi gøre ved det?
Det hjælper ikke ligefrem på problemet, at der er nedlagt ca. 1200 § 108 pladser, de såkaldte alternative plejehjem, fra 2015 – 2020 til trods for at behovet for sådanne pladser kun er blevet større.  

62% af hjemløse i Danmark har en eller flere psykiske sygdomme. Faktisk angiver 42% at deres psykiske udfordringer er grunden til at de blevet hjemløse, dette gælder for 40% af mændene og hele 48% af kvinderne. Vil man virkelig gøre noget for at komme hjemløsheden til livs, er psykiatrien altså et område, der skal prioriteres.  

62% af hjemløse i Danmark har en eller flere psykiske sygdomme. Faktisk angiver 42% at deres psykiske udfordringer er grunden til at de blevet hjemløse, dette gælder for 40% af mændene og hele 48% af kvinderne. Vil man virkelig gøre noget for at komme hjemløsheden til livs, er psykiatrien altså et område, der skal prioriteres.  

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022, www.vive.dk

Så kom hjemløsetællingen endelig. Egentlig skulle vi være talt i 2021, men pga. Corona blev tællingen udsat til 2022. Antallet af hjemløse er stort set kun gået opad siden dengang. Dette års tælling efterlader dog ingen tvivl om resultatet: Antallet er faldet fra 6.431 i 2019 til 5.789 i 2022. Der er 642 færre hjemløse. Det svarer til et fald på 10% - vi er faktisk tilbage på 2013-niveau.

Antal af gadesovere falder, antal på herberger stiger

I stort set alle kategorier af hjemløse har der været et markant fald. Undtagen for hjemløse, der opholder sig på herberg. Her har der været en stigning på 19 procent. 
Antallet af gadesovere er faldet hele 27 procent. Det er ellers den gruppe, der har haft den mindste kontakt til systemet, samtidig med at de har flere problemer end den gennemsnitlige hjemløse. Vi har også set et kraftigt fald i sofasurferne - 29 procent – og da det er en stor gruppe, med en stor andel unge hjemløse, er det noget der batter.


Det vil være nærliggende at konkludere, at vi har fået hjemløse fra gaden og sofaerne ind på herbergerne, men reelt ved vi ikke noget om hvordan strømmene har været mellem kategorierne.

Både stat og kommune har råbt vagt i gevær over det stigende antal herbergspladser, der er kommet i de seneste år. Men når de bliver fyldt op og specielt hvis det er af gadesovere, har de deres berettigelse. Hvem kan ikke ønske at vores hjælpesystem fanger dem, der har brug for det?

Både stat og kommune har råbt vagt i gevær over det stigende antal herbergspladser, der er kommet i de seneste år. Men når de bliver fyldt op og specielt hvis det er af gadesovere, har de deres berettigelse. 
Hvem kan ikke ønske at vores hjælpesystem fanger dem, der har brug for det?

Øget fokus giver fald

Det store spørgsmål er hvorfor vi har set et fald i antallet af hjemløse? Dengang kontanthjælpen for unge mellem 25 og 29 år blev sat ned, så vi efterfølgende en stigning i antallet af hjemløse i denne aldersgruppe. Men kontanthjælpen er jo ikke blev sat op igen og der er ikke blevet bygget flere billige lejligheder. Ingen af de strukturelle vilkår har ændret sig de sidste tre år. Alligevel er det lykkedes at få et fald.

Derfor kan vi også med sikkerhed sige, at det øgede fokus, der har været på især de helt unge hjemløse, har givet pote. Blandt de 18 – 24-årige har der været et fald på 24 procent. For de 15 – 29-årige har faldet kun været på 7 procent.

Derfor kan vi også med sikkerhed sige, at det øgede fokus, der har været på især de helt unge hjemløse, har givet pote. Blandt de 18 – 24-årige har der været et fald på 24 procent. For de 15 – 29-årige har faldet kun været på 7 procent.

Manglende støtte giver stigning

Det fokus de helt unge hjemløse har fået kan imidlertid ikke forklare, hvorfor der har været et fald i antallet af hjemløse i gruppen af 40 – 49-årige. De plejer ikke at stå først i køen til anvisning af lejligheder. 
Derimod giver det straks mere mening, at der har været en stigning i antallet af ældre hjemløse på 9 procent. Denne gruppe har været støt stigende igennem alle tællingerne, også i denne.

Rapportens forfattere tilskriver stigningen manglende intensiv specialstøtte i egen bolig og manglen på specialiserede botilbud. Hvad skal vi gøre ved det?
Det hjælper ikke ligefrem på problemet, at der er nedlagt ca. 1200 § 108 pladser, de såkaldte alternative plejehjem, fra 2015 – 2020 til trods for at behovet for sådanne pladser kun er blevet større.  

62% af hjemløse i Danmark har en eller flere psykiske sygdomme. Faktisk angiver 42% at deres psykiske udfordringer er grunden til at de blevet hjemløse, dette gælder for 40% af mændene og hele 48% af kvinderne. Vil man virkelig gøre noget for at komme hjemløsheden til livs, er psykiatrien altså et område, der skal prioriteres.  

62% af hjemløse i Danmark har en eller flere psykiske sygdomme. Faktisk angiver 42% at deres psykiske udfordringer er grunden til at de blevet hjemløse, dette gælder for 40% af mændene og hele 48% af kvinderne. Vil man virkelig gøre noget for at komme hjemløsheden til livs, er psykiatrien altså et område, der skal prioriteres.  

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022, www.vive.dk