Du er her

Information til hjemløse om Corona

tor, 10-09-2020, 16:16
Sofie Bay-Petersen
Informationsmedarbejder, SAND
Sociale tilbud, beredskaber mv.

Siden opdateres løbende (opd. 100920, nyeste opdateringer øverst)

Her bringer vi løbende informationer om corona i relation til hjemløse og socialt udsatte. 

Mulighed for besøgsrestriktioner for sociale tilbud

Coronaen er blusset op i forskellige steder i landet. Først Ringsted, så Århus. Det betyder at der indføres særlige regler i de områder i en periode. For §110 boformer og andre tilbud på det sociale område, betyder det at der kan indføres regler for hvem der må komme på besøg og hvordan besøget skal foregå. Indtil nu har det været lederen af stedet, der kan bestemme hvornår besøgsrestriktionerne skal indføres. Hvis lederen vurderer at der er personer i risikogruppen på stedet. Og det er der jo på hjemløseboformer. F.eks. er der en del med lungeproblemer i hjemløsegruppen. Besøg skal foregå specielle steder, hvor risikoen for smittespredning er minimal. Man kan også vælge at det kun er de nærmeste pårørende, der må komme på besøg, og kun 1-2 af dem. Det er den model der har været brugt på plejehjem.

Hvis I hører om at antallet af smittede stiger i jeres kommune, skal I ikke være overraskede over at der kan være begrænsninger ift. at besøge en boform. Kontakt boformen og hør nærmere før I besøger dem, så I ikke tager afsted forgæves. Og for at I ved hvordan situationen er på boformerne. Det er altid godt at holde sig orienteret.

Det betyder at de enkelte steder kan indføre begrænsninger i besøg eller fx beslutte at man skal mødes med sine gæster udenfor, alt afhængigt af hvor mange Corona-smittede der er i det pågældende område.

Derfor: skal du have besøg på din boform eller fx besøge en ven der bor på herberg, er det en god idé at tjekke om der er indført lokale begrænsninger på stedet.

Læs mere her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/aug/muligheden-for-at-indfoere-besoegsrestriktioner-paa-sociale-tilbud-forlaenges-indtil-videre-til-og-med-september/

Vigtig info fra Social- og indenrigsministeriet:

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/kommuner-skal-fortsat-sikre-hjemloese-hjaelp-efter-forbud-mod-forsamling-af-10-personer/

SAND tolker Socialministeriets seneste udmelding ang. hjemløse og Coronavirus således:

Selvhenvenderprincippet lever i bedste velgående. Hjemløse landet over kan henvende sig på ethvert herberg for at lade sig indskrive.

Forsorgshjem kan IKKE lukke for optag uanset om de er kommunalt eller privat drevne. Såfremt der ikke er plads på forsorgshjemmet er man forpligtet til at finde en ledig plads på et andet forsorgshjem og hjælpe med transporten dertil.

SAND følger udviklingen tæt.

Hjemløsetilbud: ændringer i åbningstider, lukninger mv.

På denne side kan du holde dig opdateret med ændringer i hjemløsetilbud i nærheden af dig! NB! Listen er ikke udtømmende – husk du altid kan kontalte dit lokale tilbud og spørge! 
http://sandudvalg.dk/side/tilbud-til-hjeml%C3%B8se-under-lock-down

Udsat gruppe

Pjece til brugere af herberger og boformer

Sundhedsstyrelsen har udgivet denne pjece, særligt for dig der har din gang på herberger og boformer: 
Hent pjecen her

Hjemløse er en udsat gruppe og det er vigtigt at myndighedernes anvisninger følges. 

Find myndighedernes anbefalinger her: https://politi.dk/corona

Læs om coronavirus og socialområdet (herunderhjemløseområdet) her:
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet/

Info på grønlandsk – se her

Sundhedsstyrelsens infokampagne

Hvad gør jeg ved mistanke om smitte?

Flere spørger, hvad hjemløse skal gøre ved mistanke om coronasmitte.
Svar: Ring først lokal læge eller lægevagt. Dernæst regional lægevagt.
Læge vurderer behov for behandling eller karantæne.
Kommunen, der leverer ydelser til den hjemløse, står for evt karantæne, lyder det fra Social- og indenrigsministeriet

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde de seneste oplysninger om coronoa-virus: sst.dk/coronavirus
Finder du ikke svar på dit spørgsmål her. kan du ringe til den fælles hotline på tlf. 70 20 02 33

 

 

 

Siden opdateres løbende (opd. 100920, nyeste opdateringer øverst)

Her bringer vi løbende informationer om corona i relation til hjemløse og socialt udsatte. 

Mulighed for besøgsrestriktioner for sociale tilbud

Coronaen er blusset op i forskellige steder i landet. Først Ringsted, så Århus. Det betyder at der indføres særlige regler i de områder i en periode. For §110 boformer og andre tilbud på det sociale område, betyder det at der kan indføres regler for hvem der må komme på besøg og hvordan besøget skal foregå. Indtil nu har det været lederen af stedet, der kan bestemme hvornår besøgsrestriktionerne skal indføres. Hvis lederen vurderer at der er personer i risikogruppen på stedet. Og det er der jo på hjemløseboformer. F.eks. er der en del med lungeproblemer i hjemløsegruppen. Besøg skal foregå specielle steder, hvor risikoen for smittespredning er minimal. Man kan også vælge at det kun er de nærmeste pårørende, der må komme på besøg, og kun 1-2 af dem. Det er den model der har været brugt på plejehjem.

Hvis I hører om at antallet af smittede stiger i jeres kommune, skal I ikke være overraskede over at der kan være begrænsninger ift. at besøge en boform. Kontakt boformen og hør nærmere før I besøger dem, så I ikke tager afsted forgæves. Og for at I ved hvordan situationen er på boformerne. Det er altid godt at holde sig orienteret.

Det betyder at de enkelte steder kan indføre begrænsninger i besøg eller fx beslutte at man skal mødes med sine gæster udenfor, alt afhængigt af hvor mange Corona-smittede der er i det pågældende område.

Derfor: skal du have besøg på din boform eller fx besøge en ven der bor på herberg, er det en god idé at tjekke om der er indført lokale begrænsninger på stedet.

Læs mere her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/aug/muligheden-for-at-indfoere-besoegsrestriktioner-paa-sociale-tilbud-forlaenges-indtil-videre-til-og-med-september/

Vigtig info fra Social- og indenrigsministeriet:

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/kommuner-skal-fortsat-sikre-hjemloese-hjaelp-efter-forbud-mod-forsamling-af-10-personer/

SAND tolker Socialministeriets seneste udmelding ang. hjemløse og Coronavirus således:

Selvhenvenderprincippet lever i bedste velgående. Hjemløse landet over kan henvende sig på ethvert herberg for at lade sig indskrive.

Forsorgshjem kan IKKE lukke for optag uanset om de er kommunalt eller privat drevne. Såfremt der ikke er plads på forsorgshjemmet er man forpligtet til at finde en ledig plads på et andet forsorgshjem og hjælpe med transporten dertil.

SAND følger udviklingen tæt.

Hjemløsetilbud: ændringer i åbningstider, lukninger mv.

På denne side kan du holde dig opdateret med ændringer i hjemløsetilbud i nærheden af dig! NB! Listen er ikke udtømmende – husk du altid kan kontalte dit lokale tilbud og spørge! 
http://sandudvalg.dk/side/tilbud-til-hjeml%C3%B8se-under-lock-down

Udsat gruppe

Pjece til brugere af herberger og boformer

Sundhedsstyrelsen har udgivet denne pjece, særligt for dig der har din gang på herberger og boformer: 
Hent pjecen her

Hjemløse er en udsat gruppe og det er vigtigt at myndighedernes anvisninger følges. 

Find myndighedernes anbefalinger her: https://politi.dk/corona

Læs om coronavirus og socialområdet (herunderhjemløseområdet) her:
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet/

Info på grønlandsk – se her

Sundhedsstyrelsens infokampagne

Hvad gør jeg ved mistanke om smitte?

Flere spørger, hvad hjemløse skal gøre ved mistanke om coronasmitte.
Svar: Ring først lokal læge eller lægevagt. Dernæst regional lægevagt.
Læge vurderer behov for behandling eller karantæne.
Kommunen, der leverer ydelser til den hjemløse, står for evt karantæne, lyder det fra Social- og indenrigsministeriet

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde de seneste oplysninger om coronoa-virus: sst.dk/coronavirus
Finder du ikke svar på dit spørgsmål her. kan du ringe til den fælles hotline på tlf. 70 20 02 33