Du er her

Ny rapport: Ældre hjemløse

man, 06-09-2021, 21:22
Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i SAND - De hjemløses landsorganisation

Fredag d. 3/9 præsenterede Rådet for Socialt Udsatte en rapport om ældre hjemløse. VIVE - med Lars Benjaminsen i spidsen - har lavet rapporten. Ældre hjemløse forstås som hjemløse over 50 år. Disse opdeles i to grupper. Den ene gruppe har haft et langt liv i hjemløshed, med misbrug og ofte også psykiske problemer. Typisk vil de have behov for en plads på et alternativt plejehjem (§108) eller en bolig, hvor man får hjælp og pleje. Den anden gruppe er først blevet hjemløse relativt sent i livet. Typisk pga. fyring eller skilsmisse. Man havde i forvejen typisk et misbrugsproblem eller psykiske problemer, men man har haft svært ved at erkende at man har behov for hjælp til at løse det.  

For begge grupper gælder det, at der er mangel på egnede permanente løsninger for dem. For den første gruppe er der mangel på pladser på alternative plejehjem. Flere kommuner har ikke selv den type pladser og kan tøve med at bruge pladser i en anden kommune. Borgeren har typisk også et ønske om at blive i hjemkommunen, for det er der man har sit netværk. For den anden gruppe er der ikke tilstrækkeligt med billige boliger, kommunen kan anvise borgeren til. Det lykkedes dog for en række kommuner at anvise borgeren en egnet bolig. Når det lykkedes at skaffe en bolig, kan der imidlertid være problemer med at få bostøtten (§85) og hjemmeplejen til at arbejde sammen om den nødvendige og tilstrækkelige støtte.  

Rapporten konkluderer, at der er et generelt behov for at etablere flere specialiserede pladser, hvor man kan håndtere de ofte meget komplekse støttebehov borgerne har. Det vidste vi godt i forvejen i SAND, men det er altid godt at kunne smide en rapport der dokumenterer problemstillingerne samtidig med at vi fortæller hvordan det opleves ikke at få den hjælp og støtte vi har brug for og krav på.

Læs mere og download rapporten her
https://www.vive.dk/da/udgivelser/udsatte-aeldre-borgere-i-hjemloeshed-1...

Fredag d. 3/9 præsenterede Rådet for Socialt Udsatte en rapport om ældre hjemløse. VIVE - med Lars Benjaminsen i spidsen - har lavet rapporten. Ældre hjemløse forstås som hjemløse over 50 år. Disse opdeles i to grupper. Den ene gruppe har haft et langt liv i hjemløshed, med misbrug og ofte også psykiske problemer. Typisk vil de have behov for en plads på et alternativt plejehjem (§108) eller en bolig, hvor man får hjælp og pleje. Den anden gruppe er først blevet hjemløse relativt sent i livet. Typisk pga. fyring eller skilsmisse. Man havde i forvejen typisk et misbrugsproblem eller psykiske problemer, men man har haft svært ved at erkende at man har behov for hjælp til at løse det.  

For begge grupper gælder det, at der er mangel på egnede permanente løsninger for dem. For den første gruppe er der mangel på pladser på alternative plejehjem. Flere kommuner har ikke selv den type pladser og kan tøve med at bruge pladser i en anden kommune. Borgeren har typisk også et ønske om at blive i hjemkommunen, for det er der man har sit netværk. For den anden gruppe er der ikke tilstrækkeligt med billige boliger, kommunen kan anvise borgeren til. Det lykkedes dog for en række kommuner at anvise borgeren en egnet bolig. Når det lykkedes at skaffe en bolig, kan der imidlertid være problemer med at få bostøtten (§85) og hjemmeplejen til at arbejde sammen om den nødvendige og tilstrækkelige støtte.  

Rapporten konkluderer, at der er et generelt behov for at etablere flere specialiserede pladser, hvor man kan håndtere de ofte meget komplekse støttebehov borgerne har. Det vidste vi godt i forvejen i SAND, men det er altid godt at kunne smide en rapport der dokumenterer problemstillingerne samtidig med at vi fortæller hvordan det opleves ikke at få den hjælp og støtte vi har brug for og krav på.

Læs mere og download rapporten her
https://www.vive.dk/da/udgivelser/udsatte-aeldre-borgere-i-hjemloeshed-1...