Du er her

Finansiering

SAND har en bundet opgave i at organisere hjemløse og forsøge at få hjemløses ønsker og behov frem i lyset. Målet er at hjemløse borgere inddrages i deres egen sag, i udformningen af tilbud på området og i de politiske debatter, der omhandler dem.

Hovedparten af SANDs finansiering stammer fra Finansloven. I 2022 får vi 5,2 millioner herfra.
Her ud over søger vi en række 1 – 2 årige puljer, som administreres af Socialstyrelsen. I 2022 får vi penge fra ULFRI, SærligSoc og PUF. ULFRI er et driftstilskud, mens SærligSoc og PUF er puljer hvorfra organisationer kan søge midler til målrettede projekter. SAND får i 2022 midler til et bisiddernetværk, et aktivitetsprojekt og et historiefortællingsprojekt fra disse puljer.

Vi får knap 1,5 millioner fra de 3 puljer i 2022. 

Du kan læse mere om puljerne og om driftstilskud på Socialstyrelsens hjemmeside https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud

I sommeren 2021 blev det besluttet at bl.a. hjemløse skulle være med til at støtte oplevelsesindustrien, hvorfor bl.a. SAND fik 5 millioner kr. til at få hjemløse til koncerter, på café, i biografen osv. Pengene skal bruges inden udgangen af juni 2022.

Ud over driftstilskud og de midler vi selv søger, modtager vi donationer og bliver også betænkt i testamenter. Disse midler bruger vi også af. Typisk til formål der ligger uden for vores overordnede primære formål og uden for de nævnte puljers formål. Det kan være betaling af rejser til hjemløse, der gerne vil deltage i LVS sommercamp, julehjælp, deltagelse i Folkemødet på Bornholm eller til studieture til udlandet.

Vi får ind imellem også store beløb til specifikke formål. Vi har f.eks. fået penge til vores ungenetværk fra Roskildefonden.

I 2020 fik vi f.eks. en halv million af Poul Due Jensens Fond (Grundfos) til SANDs julehjælp til hjemløse. Vi har brugt halvdelen i 2020 og vi bruger den anden halvdel i 2021.

Regnskab for indsamlingen; Støtte til SANDs arbejde
PDF iconRegnskab indsaml. SAND 20,21, underskrevet[73].pdf

SAND har en bundet opgave i at organisere hjemløse og forsøge at få hjemløses ønsker og behov frem i lyset. Målet er at hjemløse borgere inddrages i deres egen sag, i udformningen af tilbud på området og i de politiske debatter, der omhandler dem.

Hovedparten af SANDs finansiering stammer fra Finansloven. I 2022 får vi 5,2 millioner herfra.
Her ud over søger vi en række 1 – 2 årige puljer, som administreres af Socialstyrelsen. I 2022 får vi penge fra ULFRI, SærligSoc og PUF. ULFRI er et driftstilskud, mens SærligSoc og PUF er puljer hvorfra organisationer kan søge midler til målrettede projekter. SAND får i 2022 midler til et bisiddernetværk, et aktivitetsprojekt og et historiefortællingsprojekt fra disse puljer.

Vi får knap 1,5 millioner fra de 3 puljer i 2022. 

Du kan læse mere om puljerne og om driftstilskud på Socialstyrelsens hjemmeside https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud

I sommeren 2021 blev det besluttet at bl.a. hjemløse skulle være med til at støtte oplevelsesindustrien, hvorfor bl.a. SAND fik 5 millioner kr. til at få hjemløse til koncerter, på café, i biografen osv. Pengene skal bruges inden udgangen af juni 2022.

Ud over driftstilskud og de midler vi selv søger, modtager vi donationer og bliver også betænkt i testamenter. Disse midler bruger vi også af. Typisk til formål der ligger uden for vores overordnede primære formål og uden for de nævnte puljers formål. Det kan være betaling af rejser til hjemløse, der gerne vil deltage i LVS sommercamp, julehjælp, deltagelse i Folkemødet på Bornholm eller til studieture til udlandet.

Vi får ind imellem også store beløb til specifikke formål. Vi har f.eks. fået penge til vores ungenetværk fra Roskildefonden.

I 2020 fik vi f.eks. en halv million af Poul Due Jensens Fond (Grundfos) til SANDs julehjælp til hjemløse. Vi har brugt halvdelen i 2020 og vi bruger den anden halvdel i 2021.

Regnskab for indsamlingen; Støtte til SANDs arbejde
PDF iconRegnskab indsaml. SAND 20,21, underskrevet[73].pdf