Du er her

Om hjemløshed

Hjemløshed rammer som en hammer. Bag hver af de hjemløse vi møder, er der en historie om smerte, misbrug, familietragedie, psykisk sygdom, ensomhed, social handicap eller andet.

Hjemløshed handler om meget andet end at mangle et sted at bo. Alle kan på et eller andet tidspunkt i deres liv stå uden bolig, men de er ikke hjemløse. Du er kun hjemløs hvis du – udover at mangle tag over hovedet – har nogen af de nævnte problemer at kæmpe med samtidig.

Den typiske hjemløse har et misbrug og eller en psykisk lidelse samtidig med at vedkommende enten ikke har et sted at bo eller ikke kan finde ud af hvordan man skal bruge sin bolig.

Læs mere om hvordan Socialstyrelsen i Danmark definerer hjemløshed

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

Der er ca. 15.000 der bliver hjemløse i løbet af et år. Heldigvis kommer de fleste hurtigt på fode igen, men for rigtig mange er det starten på en lang periode, ja måske et helt liv, i hjemløshed.

Siden 2007 har Socialministeriet fået SFI til at forsøge at tælle hvor mange hjemløse der er. Der tælles hjemløse hvert andet år i uge 6. Det er selvsagt umuligt at få talt alle hjemløse. For at blive talt med kræver det at den hjemløse har kontakt til en boform eller et værested for hjemløse, eller at kommunen ved at man er hjemløs.

Hjemløsetællingen 2013 viser, at der bliver flere og flere hjemløse. På 4 år er antallet af hjemløse steget 16 procent. 

I samme periode har der været rullet en hjemløsestrategi ud over landet, hvis primære mål netop var at mindske antallet af hjemløse. Specielt var der fokus på at mindske antallet af unge hjemløse. Ser man isoleret på denne gruppe har hjemløsestrategien spillet fuldstændigt fallit. Der har været en stigning af unge hjemløse mellem 18 og 24 år på knap 80 procent!

Andelen af hjemløse med psykisk sygdom er f.eks. steget stødt fra 2009, hvor det var 37 procent, til 44 procent i 2011 og 47 procent i 2013. Igen er det de unge, der holder for. 51 procent af de 18 – 24 årige og 54 procent af de 25 – 29 årige har en psykisk sygdom.

Læs mere om hjemløsetællingerne her

Hjemløsestrategien 2008 – 2013

Efter den første tælling af hjemløse tilbage i 2007 besluttede den daværende Socialminister at der skulle laves en hjemløsestrategi. Strategien havde to formål. Antallet af hjemløse skulle falde og der skulle afprøves nogle nye metoder til at hjælpe hjemløse i bolig.

Strategien havde desuden fokus på at nedbringe antallet af gadesovere og forkorte opholdstiden på boformerne. Vi kan konstatere, at gruppen af gadesovere er blevet større og at man gennemsnitligt opholder sig længere tid på en boform. I det store og hele har hjemløsestrategien altså ikke ført til at der i dag er færre hjemløse end tidligere.  

Spørgsmålet er om den har haft nogen virkning for de hjemløse, der har fået hjælp af en af de metoder, strategien var sat i verden for at afprøve. Det kan kun I derude svare på. Jeg har mødt folk der via strategien har fået en bolig og tilstrækkelig støtte til at de har fået ’et nyt liv’ og været jublende lykkelige, og jeg har mødt folk, der synes at metoderne var ’varm luft uden indhold’.

I dag har Danmark ikke nogen hjemløsestrategi. Socialministeriet vil i stedet satse på at en række kommuner vil bruge de metoder, der blev afprøvet under hjemløsestrategien. Du kan læse mere om metoderne her

 

 

 

 

Hjemløshed rammer som en hammer. Bag hver af de hjemløse vi møder, er der en historie om smerte, misbrug, familietragedie, psykisk sygdom, ensomhed, social handicap eller andet.

Hjemløshed handler om meget andet end at mangle et sted at bo. Alle kan på et eller andet tidspunkt i deres liv stå uden bolig, men de er ikke hjemløse. Du er kun hjemløs hvis du – udover at mangle tag over hovedet – har nogen af de nævnte problemer at kæmpe med samtidig.

Den typiske hjemløse har et misbrug og eller en psykisk lidelse samtidig med at vedkommende enten ikke har et sted at bo eller ikke kan finde ud af hvordan man skal bruge sin bolig.

Læs mere om hvordan Socialstyrelsen i Danmark definerer hjemløshed

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

Der er ca. 15.000 der bliver hjemløse i løbet af et år. Heldigvis kommer de fleste hurtigt på fode igen, men for rigtig mange er det starten på en lang periode, ja måske et helt liv, i hjemløshed.

Siden 2007 har Socialministeriet fået SFI til at forsøge at tælle hvor mange hjemløse der er. Der tælles hjemløse hvert andet år i uge 6. Det er selvsagt umuligt at få talt alle hjemløse. For at blive talt med kræver det at den hjemløse har kontakt til en boform eller et værested for hjemløse, eller at kommunen ved at man er hjemløs.

Hjemløsetællingen 2013 viser, at der bliver flere og flere hjemløse. På 4 år er antallet af hjemløse steget 16 procent. 

I samme periode har der været rullet en hjemløsestrategi ud over landet, hvis primære mål netop var at mindske antallet af hjemløse. Specielt var der fokus på at mindske antallet af unge hjemløse. Ser man isoleret på denne gruppe har hjemløsestrategien spillet fuldstændigt fallit. Der har været en stigning af unge hjemløse mellem 18 og 24 år på knap 80 procent!

Andelen af hjemløse med psykisk sygdom er f.eks. steget stødt fra 2009, hvor det var 37 procent, til 44 procent i 2011 og 47 procent i 2013. Igen er det de unge, der holder for. 51 procent af de 18 – 24 årige og 54 procent af de 25 – 29 årige har en psykisk sygdom.

Læs mere om hjemløsetællingerne her

Hjemløsestrategien 2008 – 2013

Efter den første tælling af hjemløse tilbage i 2007 besluttede den daværende Socialminister at der skulle laves en hjemløsestrategi. Strategien havde to formål. Antallet af hjemløse skulle falde og der skulle afprøves nogle nye metoder til at hjælpe hjemløse i bolig.

Strategien havde desuden fokus på at nedbringe antallet af gadesovere og forkorte opholdstiden på boformerne. Vi kan konstatere, at gruppen af gadesovere er blevet større og at man gennemsnitligt opholder sig længere tid på en boform. I det store og hele har hjemløsestrategien altså ikke ført til at der i dag er færre hjemløse end tidligere.  

Spørgsmålet er om den har haft nogen virkning for de hjemløse, der har fået hjælp af en af de metoder, strategien var sat i verden for at afprøve. Det kan kun I derude svare på. Jeg har mødt folk der via strategien har fået en bolig og tilstrækkelig støtte til at de har fået ’et nyt liv’ og været jublende lykkelige, og jeg har mødt folk, der synes at metoderne var ’varm luft uden indhold’.

I dag har Danmark ikke nogen hjemløsestrategi. Socialministeriet vil i stedet satse på at en række kommuner vil bruge de metoder, der blev afprøvet under hjemløsestrategien. Du kan læse mere om metoderne her